За нас

Лаборбио е основана през 1988г.
Предметът на дейност е разработване, производство, осъществяване на внос, износ и пълен инженеринг на:

• лабораторна апаратура: сушилни, стерилизатори, инкубатори, дестилатори, охлаждащи термостати, дезинтегратори с акустична защита, фармацевтични анализатори и др.
• лабораторна мебел: камини, ламинарни боксове, тегловни маси, шкафове, контейнери и др.
• лабораторна стъклария, в т.ч. стъклени апарати за анализ
• учебна техника, оборудване и всички видове помагала по химия, физика, биология, екология, математика и др.
• керамика, химикали и аксесоари
Нашият девиз е ВСИЧКО ЗА ВСЯКА ЛАБОРАТОРИЯ!

ЛАБОРБИО е член и един от основателите на Консорциум – клъстер „ЛаБиоХимМаш“ ДЗЗД – обединение на български фирми, чиято цел е чрез обединяване на ресурсите и усилията им да се постигне разширяване на производството и завоюване на нови пазарни позиции в областта на:

• техниката, технологиите и специалното технологично оборудване за съвременните върхови научно-технически направления, в т.ч. нанотехнологии, биотехнологии, за хранително-вкусовата промишленост и др.;
• лабораторната аналитична и контролно-измервателна техника и оборудване;
• медицинската техника и оборудване;
• учебната техника, оборудване и помагала;
• общото електромашиностроене и металообработката.

Сред многобройните клиенти на Лаборбио са такива авторитетни фирми, ведомства и организации като: АЕЦ „Козлодуй“, Булгаргаз, Министерството на околната среда и водите, Управление „Митници“, Българска народна банка, БАН, Медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен и др., Софийски университет, Университет за хранителни технологии – Пловдив, Медицински университет към МВР, Техническите университети във Варна, Русе, София и др.

Сред чуждестранните ни клиенти са имена като: Атомстройекспорт – Москва, Алпине бау – Австрия, Хидростройинженеринг – Словения, Фармахем – Скопие, Биолар – Рига, Япи компани – Сърбия, Ecochemie – Молдова и др. Наши дългогодишни партньори в търговията и кооперирането от чужбина са утвърдени на международните пазари фирми.

От 2008г. в Лаборбио е въведена сертфицирана система за управление на качеството:

- Декларация относно Политиката по качество

- ISO сертификат

Заедно със своите консултанти от ВУЗ и БАН, заедно със своите партньори, екипът на Лаборбио ще се радва на всеки контакт с Вас!

Сравнение на продукти