STEM решения за кабинети по природни науки

на преференциални цени

ПРИМЕРНА ОФЕРТА СТЕМ ДО 7 КЛАС, МОЛЯ ВИЖТЕ ТУК!

ПРИМЕРНА ОФЕРТА СТЕМ 8-12 КЛАС, МОЛЯ ВИЖТЕ ТУК!

В образованието съкращението STEM означава наукa, технологии, инженерство и математика. 
Следователно STEM обучението е изучаването на тези предмети чрез интегриран подход; този, който предлага проектно базираното обучение.
STEM образованието е ценно, заради придобиването на умения за решаване на проблеми, изследователско обучение и критично мислене.

Микрокомпютърно базирана лаборатория MBL

USB сензори с програма #Science

Безжични сензори с програма #Science

STEM набори

Възможности на софтуера за работа с MBL и USB сензори

Мебели за STEM центрове

Сравнение на продукти