Expertise in Separation Chemistry

РЕАГЕНТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,

БИОАНАЛИЗ, ГЕОХИМИЯ, РАДИОФАРМАЦИЯ И

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Triskem International изработва, произвежда и предлага на пазара реагенти и консумативи, използвани за анализ на радиоактивност в екологични, медицински и биоаналитични и геохимични проби, както и за извеждане от експлоатация и матрици за отпадъци.

TrisKem International предлага на пазара решения за разделяне на радионуклиди и приложения за ядрена медицина и радиофармация.

Основната продуктова линия е екстракционни хроматографски смоли, които позволяват отделянето на радионуклиди и елементи от различни проби и матрици (проби от околната среда, медицински и от биоанализ, облъчени проби, както и проби от отпадъци).

Продуктите са стандартна технология за радиохимия, използвана от международни акредитирани лаборатории и агенции за мониторинг.

Лаборбио е ексклузивен представител за България на TrisKem International

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОАНАЛИЗ

Екстракционните хроматографски смоли на TrisKem позволяват отделянето и определянето на радионуклиди (напр. актиниди и продукти на делене) от проби за биоанализ и екологични матрици напр. проби от почва, седимент, растителност и морска вода.

Тяхната употреба позволява бързо и точно определяне на радионуклиди в извънредни и рутинни ситуации. Както с подходящи методи за подготовка на проби, да се получат много ниски граници на откриване чрез анализ на проби с голям обем.

Тези продукти са стандартна технология в радиохимията, използвана от международни акредитирани лаборатории и агенции за мониторинг. Редица готови за използване методи и приложения са достъпни онлайн. За повече информация: [email protected]

Ако имате специална нужда , желаете да участвате в проект за научноизследователска и развойна дейност или търсите партньор за комерсиализация на нова технология, която сте разработили, моля не се колебайте да се свържете с нас на [email protected]

Екстракционна хроматография

AC Resin        Actinides separation / gross alpha measurement, Be

CL Resin         Cl-36, radioiodine, Ag

DGA Resin      Am, Actinides, Y, Sc, Ra/Ac

LN Resin Series Lanthanide separations, Ra-228

Ni Resin          Ni, Pd

PB Resins        Pb

Prefilter Resin  Organic traces removal

SR Resin         Sr, Pb, Po

TBP Resin       Sn, Zr, Actinides

TEVA Resin    Tc, Pu, Th, Np, Am/Lanthanides

TK100/1 Resin Direct Sr, Pb, Ra

TK200 Resin   Actinides

TK201 Resin   Tc-99, Re, Cu, Fe, Pu

TK202 Resin   Tc-99, Re

TK400 Resin   Pa, Nb, Mo, Po, Fe

TK-TcScint     Tc

TRU Resin      Am/Cm, Pu, U, Fe, Th, Pa, Np 

UTEVA Resin U, Th, Np, Pu

ZR Resin         Zr, Ga, Ge, Ti

Йонообменна хроматография

CS Resins        Cs-134/7

MnO2-PAN     Ra

Anion Exchange Resins         Pu, Preconcentration

Cation Exchange Resins         Preconcentration 

Monophos Resin                     Actines and transition metals

Tritium Columns                     H-3

 

Аксесоари за хроматография

Columns                     Accessories for Columns

Cartridges                  Accessories for Cartridges/Vacuumbox

PEEK Columns         Ion Chromatography

 

Подготовка на проби

Nucfilm Discs              Ra-226

Resolve Filters            Microprecipitation

Ag and Ni  Discs         Autodeposition

Autodepositions Kits  Autodeposition

Stainless Steel Discs   Electrodeposition 

Pyrolyser                     H-3, C-14, Cl-36, I-129

Zr Crucibles               NaOH Fusion

LSC Consumables     Liquid Scintillation Counting

РАДИОФАРМАЦИЯ И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

TrisKem произвежда селективни смоли за лантаниди, Sr, Cu, Zr, Ac, In, Sc, Ga и много други радионуклиди за медицински цели. Разработва бързи, силно специфични техники за:

  • Отделяне на радионуклиди от облъчени мишени
  • Контрол на качеството на радионуклидите за медицинска употреба
  • Следгенераторно пречистване
  • Радиозащита и радиоанализ

Някои примери за приложението на нашите смоли при пречистването на радионуклиди са обобщени в  тази презентация от vUGM 2020 (щракнете тук за видеото).

Екстракционна хроматография

AC Resin        Ac/Ra, Mn

CL Resin         Radioiodine removal

CU Resin        Cu-64/67

DGA Resin      Y, Sc-44/7, Ac-223/5/7, Co

DGA Sheets    Quality control of Ra-223, Pb-212, Ac-225/Bi-213, Ge-68/Ga-68

LN Resin Series          Lanthanide separations (Lu-177,..)

PB Resins        Pb

Prefilter Resin             Organic traces removal

Guard Resin    Organic traces removal

RE Resin         Y

SR Resin         Sr-82, Pb, Po

TBP Resin       Sn-117m, Zr-89, Sc

TEVA Resin    Tc

TK100 Resin   Sr-82

TK200 Resin   Ga-67/8, Zn 

TK201 Resin   Cu-61/4, Tc-99m, Re

TK202 Resin   Tc-99m, Re

TK211/2/3 Resins       Lanthanide separations (e.g. nca Lu-177, nca Tb-161)

TK400 Resin   Pa, Ga-67/8, Nb, Mo

TK-TcScint     Tc LSC measurment

UTEVA Resin Zr, Sc-44/7

ZR Resin        Zr-89, Ga-67/8, Ge-68, Ti-44/5

Йонообменна хроматография

Anion Exchange Resins         Anionexchange Chromatography

Cation Exchange Resins         Cationexchange Chromatography 

Tritium Columns         H2O-18 purification

 

Аксесоари за хроматография

Columns                     Accessories for Columns

Cartridges                  Accessories for Cartridges/Vacuumbox

PEEK Columns           Ion Chromatography

 

Подготовка на проби

Nucfilm Discs             Ra-226

Resolve Filters            Microprecipitation

LSC Consumables     Liquid Scintillation Counting

геохимия и разделяне на метали

Експертизата на TrisKem в сепарационната химията и широката гама от смоли с различна селективност предоставя редица възможности за решаване на аналитични проблеми чрез подготовка на проби. Чрез голямата си гама продукти и дългогодишния опит, TrisKem може да помогне за постигне по-ниски граници на откриване с по-малко несигурност.

Често срещаните проблеми са съсредоточени върху премахването на въздействието на матрицата върху  инструменталното измерване. ICP-MS е пример. Изобарните смущения често трябва да се отстраняват, за да се позволи точно определяне на аналитите.

Екстракционната хроматография се използва широко в различни аналитични приложения, включително определяне на изотопните съотношения на Sr, в геохронологията и датирането (например U/Pb, Nd/Sm,...) и определянето на Pb и Be в трудни матрици.

Екстракционна хроматография

AC Resin        Be

CL Resin         Ag, PGE

CU Resin        Cu-63/5

DGA Resin      Actinides, Y, Sc, Ra/Ac

LN Resin Series          Lanthanide separations (Sm/Nd,...)

Ni Resin          Ni, Pd

PB Resins        Pb

Prefilter Resin             Organic traces removal

RE Resin         REE, Y

SR Resin         Sr, Pb, Po

TBP Resin       Sn, Zr, Actinides

TEVA Resin    Th, Zr

TK100/1 Resin           Direct Sr, Pb, Ra

TK200 Resin   Actinides, Zn, Ga

TK201 Resin   Cu, Tc, Re, Fe, Zn

TK202 Resin   Re, Tc

TK400 Resin   Pa, Nb, Mo, Ga, Fe

TK-TcScint     Tc-99

TRU Resin      U, Fe, Th, Pa, REE 

UTEVA Resin U, Th

ZR Resin        Zr, Ga, Ge, Ti

Йонообменна хроматография

MnO2-PAN     Ra

Anion Exchange Resins         Anionexchange Chromatography

Cation Exchange Resins         Cationexchange Chromatography 

Аксесоари за хроматография

Columns          Accessories for Columns

Cartridges       Accessories for Cartridges/Vacuumbox

PEEK Columns           Ion Chromatography

 

Подготовка на проби

Nucfilm Discs Ra-226

Resolve Filters            Microprecipitation

Ag and Ni  Discs         Autodeposition

Autodepositions Kits  Autodeposition

Stainless Steel Discs   Electrodeposition 

Pyrolyser         H-3, C-14, Cl-36, I-129

Zr Crucibles  NaOH Fusion

LSC Consumables     Liquid Scintillation Counting

Извеждане от експлоатация

TrisKem International е добре известен производител на екстракционни хроматографски смоли, които са стандартни методи за мониторинг на околната среда и анализ на биоанализ, използвани от акредитирани в цял свят лаборатории.  Предоставените смоли  улесняват анализите, които съпътстват извеждането от експлоатация на ядрени инсталации. Високата селективност на предлаганите  смоли позволява не само анализ на стандартни алфа и бета емитери (актиниди, Sr-89/90, Ni-63, Tc-99,...) от проби с висока матрица, включително бетон, отработена смола, но също така и определянето на така наречените трудно измерими (DTM) радионуклиди като Sn-121m/Sn-126, Zr-93,...

 В момента се разработват методи за следните радионуклиди: Se-79, Sb-125, Cs-135, Nb-93m/Nb-94, Ag-108m, Pd-107, ...

За повече информация: [email protected]

Освен смолите, използвани за анализ на проби за извеждане от експлоатация, TrisKem International предлага и гама от смоли на базата на PAN, използвани за обеззаразяване на радиоактивно замърсени води и отпадъчни води.

Екстракционна хроматография

AC Resin        Actinides separation / gross alpha measurement, Be

CL Resin         Cl-36, radioiodine, Ag

DGA Resin      Am, Actinides, Y, Sc, Ra/Ac

DGA Sheets    Radionuclide screening

LN Resin Series          Lanthanide separations, Ra-228

Ni Resin          Ni-59/63, Pd

PB Resins        Pb

Prefilter Resin             Organic traces removal

RE Resin         REE, Y

SR Resin         Sr, Pb, Po

TBP Resin       Sn-121m/126, Zr-93, Actinides

TEVA Resin    Tc, Pu, Th, Np, Am/Lanthanides

TK100/1 Resin           Direct Sr, Pb, Ra

TK200 Resin   Actinides

TK201 Resin   Tc-99, Re, Cu, Fe, Pu

TK202 Resin   Tc-99, Re

TK400 Resin   Pa, Nb, Mo, Ga, Fe

TRU Resin      Am/Cm, Pu, U, Fe, Th, Pa, Np 

TK-TcScint     Tc-99

UTEVA Resin U, Th, Np, Pu, Zr-93

ZR Resin        Zr-93, Ti

Йонообменна хроматография

CS Resins        Cs-134/7

MnO2-PAN     Ra

Anion Exchange Resins         Pu, Preconcentration

Cation Exchange Resins         Preconcentration 

Monophos Resin          Actines and transition metals

Tritium Columns          H-3

 

Аксесоари за хроматография

Columns          Accessories for Columns

Cartridges       Accessories for Cartridges/Vacuumbox

PEEK Columns           Ion Chromatography

 

Подготовка на проби

Nucfilm Discs Ra-226

Resolve Filters            Microprecipitation

Ag and Ni  Discs         Autodeposition

Autodepositions Kits  Autodeposition

Stainless Steel Discs   Electrodeposition

Pyrolyser         H-3, C-14, Cl-36, I-129

Zr Crucibles  NaOH Fusion

LSC Consumables      Liquid Scintillation Counting

TrisKem International е партньора за научноизследователска и развойна дейност в разработването на нови процеси за радиационна защита и контрол на замърсяването на околната среда.

Силно ориентиран към клиента, TrisKem е посветен на висококачествено разработване и производство на иновативни и екологично отговорни технологии.

TrisKem ангажира своите компетенции и опит в сепарационната химия за решаване на сложни предизвикателства в аналитичната и радиохимията, ядрената медицина, извеждането от експлоатация, хидрометалургията и други области, изискващи високо селективни решения.

Амбицията на TrisKem е да стане глобален лидер в разработването и производството на продукти и решения за сложни неорганични сепарации от лабораторен до полуиндустриален мащаб.

На разположение сме за повече информация, въпроси и поръчки!

Очакваме Ви!

Сравнение на продукти