Сортиране

Ценови диапазон

Уреди за анализ на околната среда

Шумомер / фонометър PCE-MSL 1

В допълнение към измерването на силата на звука, PCE-MSL 1също има възможност за определяне на околната температура. Стандарт IEC 61672-1 Class II

133,20 лв.
Луксметър  PCE-170 A

Луксметърът PCE-170 A е добре известен с доброто качество на добра цена.

Луксметърът PCE-170 A може да бъде широко използван в индустриалния сектор  - работни места, складове, и у дома.

498,00 лв.
Устройство за измерване на прахови частици PCE-RCM 10

PCE-RCM 10 е преносимо ръчно устройство за измерване на прахови частици или брояч на частици, използвано за наблюдение на концентрациите на частици (PM) във въздуха.

768,00 лв.
VOC Газ детектор PCE-VOC 1

PCE-VOC 1 е преносим ръчен инструмент за летливи органични съединения (VOC) и формалдехид (HCHO) или детектор за изтичане на газ за приложения за наблюдение на качеството на въздуха в помещения (IAQ)

804,00 лв.
CO2 метър PCE-CMM 10

CO2 PCE-CMM 10 е многофункционално измервателно устройство за измерване качеството на въздуха. Този CO2 метър измерва едновременно концентрацията на CO2, температурата на въздуха и влажността.

882,00 лв.
Electromagnetic Field (EMF) Meter PCE-EM 29

PCE-EM 29 е преносим ръчен детектор за електромагнитно поле със сферичен триаксиален (3-осен) триизмерен (3D) изотропен сензор, използван за измерване на електромагнитни полета (EMF), както и радиочестоти (RF)

948,00 лв.
Carbon Monoxide Meter Gasman-CO

Измервателят на въглероден оксид Gasman предупреждава с аларма и оптичен сигнал (полезен, когато в околността има силни звуци) за съществуването на опасни концентрации на газ и показва на екрана стойността на измерването на газа. ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4)

1 404,00 лв.
Air Sampler PCE-AS1

PCE-AS1 е измервателен уред за вземане на проби, използван за оценка на микробиологичното замърсяване и наблюдение на хигиената.

13 206,00 лв.

Уреди за анализ на околната среда

Сравнение на продукти