Сортиране

Ценови диапазон

Безжични сензори

Температура

Обхват: -40~125°С

Резолюция: 0.0625°С

351,60 лв.
Сензор - Електроден усилвател

Обхват: -450 ~ +1.100 mV

Резолюция: 0.5 mV

362,40 лв.
Сензор - Галванометър

Обхват: -12.5~+12.5 mA

Резолюция: 0.002 mA

470,40 лв.
Сензор за ток

Обхват: -3.0 ~ +3.0 А

Резолюция: 0.5 mА

470,40 лв.
Напрежение

Обхват: - 15 ~ +15V

Резолюция: 2mV

470,40 лв.
Сензор - Светлина/Цвят/UV

Обхват:

- Illuminance: 1 ~ 199,000 lux

Chromaticity: 1 to 65,535 counts

UV: 0 ~ 11 UV index

Резолюция:

- Illuminance: 0.1 lux

Chromaticity: 1 count

UV: 0.1 UV index

507,60 лв.
Сензор - Температура/Влажност

Обхват: 0~100 %

Резолюция: 2 %

534,00 лв.
Сензор Относително налягане на газове (B)

Обхват: -650 ~ +650 hPa

Резолюция: 0.355 hPa

534,00 лв.
Сензор за PH

Обхват: 0-14 pH

Резолюция: 0.001 pH

534,00 лв.
Сензор Относително налягане на газове (А)

Обхват: -1.000 ~+3.000 hPa

Резолюция: 1.3 hPa

534,00 лв.
Сензор за 3-осово магнитно поле

Обхват: -50~+50 G

Резолюция: 0.244 G

561,60 лв.
Сензор за проводимост

Обхват: 0~20.000 uS/cm

Резолюция: 0.3 uS/cm

578,40 лв.
Сензор за сила и ускорение

Обхват: -80~+80 N

Резолюция: 0.012 N

615,60 лв.
Сензор за движение

Обхват: 0.15~6 m

Резолюция: 0.001 m

632,40 лв.
Сензор - ORP

Обхват: -450 ~ +1.100 mV

Резолюция: 0.5 mV

686,40 лв.
Сензор - Фини частици

Обхват: 0 ~ 500 /

Резолюция:1 /

1 172,40 лв.
Сензор - Кислород

Обхват: 0 ~ 25%

Резолюция: 0.01%

1 172,40 лв.
Сензор - CO2 газ

Обхват: 0 ~ 5.000 ppm

Резолюция: 2.44 ppm

1 485,60 лв.
Сензор - Разтворен кислород

Обхват: 0 ~ 50 mg/L

Резолюция: 1%

3 321,60 лв.

Безжични сензори

Сравнение на продукти