Какво е лабораторна камина?

21.02.2022 13:35:13

Какво е лабораторна камина?

Изследванията в областта на химията, медицината и образованието налагат необходимостта от вентилация. Първоначално за отвеждане на токсичните газове се използват специални димоотводи. В началото на 20-ти век започват да се използват лабораторни камини, изработени от дърво и стъкло, а през 70-те и 80-те години се появяват първите камини, изработени от стомана.

Съвременните лабораторни камини се отличават с възможност за регулиране на въздушния поток, ефективно извеждане от работната камера на изпарения на летливи вещества и значително по-висока степен на защита.

Как  функционира лабораторната камина?

Лабораторната камина е вентилирана затворена камера, чиято основна функция е да осигурява защита на работещия от токсични изпарения, пари и прах, както и да предпазва при изливане на химични вещества, експлозия и неконтролирани химически реакции.

Лабораторната камина обикновено се интегрира в съществуваща вентилационна система, която е проектирана да отвежда замърсения въздух.  Самите камини могат да се проектират с различна конструкция в зависимост от специфичните нужди на лабораторията, в която ще работят. Тяхната подвижна предна рамка позволява достъп до работната камера. Когато работната камера не се използва или няма нужда от постоянен достъп до нея, добрите практики за безопасност изискват панелите да са затворени, така че да се осигури защитна бариера между потенциално опасната среда и оператора на лабораторната камина.

 

      Разгледайте нашите предложения за Лабораторни камини тук

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Категории за статии

Статии

Статии

Какво е лабораторна камина?

Какво е лабораторна камина?

Изследванията в областта на химията, медицината и образованието налагат необходимостта от вентилация. Първоначално за отвеждане на токсичните газове се изп Изследванията в областта на химията, медицината и образованието налагат необходимостта от вентилация. Първоначално за отвеждане на токсичните газове се изп 2022-02-21T13:37:27+02:00 Какво е лабораторна камина?

<p>Изследванията в областта на химията, медицината и образованието налагат необходимостта от вентилация. Първоначално за отвеждане на токсичните газове се използват специални димоотводи. В началото на 20-ти век започват да се използват лабораторни камини, изработени от дърво и стъкло, а през 70-те и 80-те години се появяват първите камини, изработени от стомана.</p> <p>Съвременните лабораторни камини се отличават с възможност за регулиране на въздушния поток, ефективно извеждане от работната камера на изпарения на летливи вещества и значително по-висока степен на защита.</p> <p><strong>Как&nbsp; функционира лабораторната камина?</strong></p> <p>Лабораторната камина е вентилирана затворена камера, чиято основна функция е да осигурява защита на работещия от токсични изпарения, пари и прах, както и да предпазва при изливане на химични вещества, експлозия и неконтролирани химически реакции.</p> <p>Лабораторната камина обикновено се интегрира в съществуваща вентилационна система, която е проектирана да отвежда замърсения въздух.&nbsp; Самите камини могат да се проектират с различна конструкция в зависимост от специфичните нужди на лабораторията, в която ще работят. Тяхната подвижна предна рамка позволява достъп до работната камера. Когато работната камера не се използва или няма нужда от постоянен достъп до нея, добрите практики за безопасност изискват панелите да са затворени, така че да се осигури защитна бариера между потенциално опасната среда и оператора на лабораторната камина.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Разгледайте нашите предложения за Лабораторни камини <a href="https://www.laborbio.com/category/kamini-laboratorni">тук</a>!&nbsp;</p>

Сравнение на продукти